0rthopedagogische begeleiding:
-individuele ouderbegeleiding 65 euro per sessie van 60 minuten
-intelligentiebepaling door middel van de afname WISC bedraagt 450 euro inclusief:

  • intake (1 uur)
  • Onderzoek en afname intelligentietest 2,5 tot 3 uur inclusief pauzes
  • De resultaten van het onderzoek scoren c.q. beoordelen en verslaglegging (2 uur)
  • Uitgebreid schriftelijk verslag van het onderzoek in tweevoud
  • Adviesgesprek/ nabespreking met kind en gezagdrager(s) (1 uur)
  • Zo wenselijk adviesgesprek op school

De vergoeding voor begeleiding bij een orthopedagoog door zorgverzekeraars is wisselend. Mogelijk kunt u de factuur voor de kosten van de geboden zorgverlening declareren bij uw verzekering. Hierover kunt u zelf informatie inwinnen bij uw zorgverzekering. Voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar geldt geen eigen risico of eigen bijdrage via de zorgverzekering. Gegevens van mij die wellicht handig zijn om door te geven aan uw verzekeraar: NVO basisorthopedagoog nummer: 7912; registratienummer BAPD (basisaantekening diagnostiek): B0598.

 

Psychomotorische therapie:
-Individuele therapie 65 euro per sessie van 60 minuten

De kosten van een psychomotorische therapie behandeling worden door verschillende ziektekostenverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed. Dit hangt af van uw ziektekostenverzekeraar en de vorm van verzekering (aanvullende pakketten) die u heeft. Neem hiervoor contact op met uw verzekeraar. PMT wordt vergoed onder de alternatieve therapie. U kunt tevens informatie vinden op de website www.vaktherapie.nl onder; over vaktherapie/ veel gestelde vragen/ cliënten. Gegevens van mij die wellicht handig zijn om door te geven aan uw verzekeraar:
Mijn lidnummer van de NVPMT 2818, aangesloten bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen.

 

Raindropmassage of Reiki:
-65 euro per sessie van ruim 60 minuten

Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar

 

 

Cliënten dienen de factuur zelf te declareren bij de zorgverzekeraar.
Een factuur voor geboden zorg kan mogelijk afgetrokken worden van de belasting. Dit is inkomensafhankelijk en afhankelijk van een bepaalde drempel aan zorgkosten. Zie hiervoor de site van www.balansdigitaal.nl  of informeert u hiervoor bij de belasting www.belasting.nl

 

De prijzen worden jaarlijks in januari aangepast.